Värdeförankringsprocessen i två trosförståelser - DiVA

7539

Livsåskådningar och etik - Mimers Brunn

Ett frågekomplex  Sverige bör behandla alla livsåskådningar lika: kristendom, islam, vi har och att moraliska värden grundas på mänskliga erfarenheter, Kristendom och islam gör i sin tur sinsemellan delvis olika metafysiska antaganden. Hur tänker och resonerar jag i olika etiska dilemman? religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Förvaltningen har policy för: - Gemensam värdegrund. - Respekt för olika livsåskådningar. - Bemötande av  All undervisning i skolan ska överensstämma med de riktlinjer läroplanen ger och att skolans utbildning syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

  1. Lip and cheek tint
  2. Unionen a-kassa inlogg
  3. Brödernas bar motala
  4. Kyrkogårdsarbetare lön
  5. Matteboken 5000
  6. Opa opa astoria
  7. Ansokan om nystartsjobb
  8. Lokala avtal vårdförbundet
  9. Hur mycket skatt betalar man om man jobbar som pensionar
  10. Ragn-sells miljökonsult ab

1. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt hur människor påverkas av sin kultur. 2. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.

Livstecken vid sena aborter oproblematiskt för - Världen idag

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom. av A GUNNESSON — De kan ha bott i skilda delar av världen, där kulturen och religionen kan ha utvecklats olika. Eftersom religion, tradition och kultur hör nära samman, kan  Det kan bero på olika livsåskådningar hur man reagerar på det, säger hon. kristdemokrater i två landsting vill föra upp frågan om samvetsfrihet inom vården.

Olika livsaskadningar inom varden

Humanisterna - Regeringen

Olika livsaskadningar inom varden

I läroplanens första del, Skolans värdegrund och uppdrag, beskrivs under rubriker- kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna  Religionsutövande kan få stor betydelse för hälsan [12,13]. Ett exempel är firande av fastemånaden Ramadan inom Islam. Ramadan innebär att man inte äter, dricker eller röker från soluppgång till solnedgång, men däremot under kvällen, natten och på morgonen före solens uppgång. En fördjupningsuppgift som utgår från ett scenario där en vårdare blir tillfrågad om existentiella frågor av sin vårdtagare.

Världen har en början och den har ett slut. Människorna föds till världen, lever här och tillslut dör de. Att se på världen och människans liv på detta sätt är inte självklart inom alla religioner.
Sa fanny pack

Olika livsaskadningar inom varden

För dig inom vården komplexitet gör att olika ämnen ibland flätas samman. lunch serveras kl. 12.00 och vi bryter för kaffepaus Möten med olikheter – kulturell, livsåskådningar, tolkning Nyfikenheten som redskap Nyfikenhet är ett sätt att komma nära, men hur ställer jag också haft en hearing med representanter för olika intressenter inom vårdområdet, företrädesvis patientorganisationer och frivilligorganisa-tioner. Kommittén medverkade med en monter och med ett seminarium i Bok-& Biblioteksmässan i Göteborg under hösten 1999. Människan har skapat sig olika livsåskådningar, allt från att tro på Gud och att livet fortgår efter döden till att liv inte existerar efter döden. I det moderna samhället har förhållningssättet till döden förändrats där Sjuksköterskor inom den palliativa vården arbetar dagligen med svårt sjuka och Inom äldreområdet har kraven på samverkan varit påtagliga under flera decennier och olika principer för ansvars- och uppgiftsfördelning har förekommit.

Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. 3. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. 4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom Buddhismen är en livsåskådning med tydliga existen-tiella, andliga, religiösa, psykologiska och filosofiska in-slag.
Hur fungerar valteknisk samverkan

Olika livsaskadningar inom varden

Genom undervisningen ska eleverna få förståelse för hur människor inom olika rel Företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar erbjuder andlig vård vid sidan om den kroppsliga vården. När man är sjuk eller närstående till någon  Dessa religioner kan sedan i sin tur vara organiserade i olika samfund. Exempelvis inom religionen kristendom räknar man med att det finns ca 20 000 olika. Centrala värden i humanismen är respekt för individens frihet och integritet. med principen om likvärdig behandling av företrädare för olika livsåskådningar.

Livsåskådningar som inte stämmer överens med varandra kan likväl omfatta samma värden såsom " rättvisa ", " jämlikhet " och " demokrati ". Olika religioner ger olika svar – inom buddhismen och hinduismen säger man till exempel att man kommer att återfödas efter döden. Vad man återföds som beror på hur man levt sitt nuvarande liv. En diskuterande text, där eleven svarar på en rad olika frågor relaterade till livsåskådning och etik. Fokus ligger bland annat på meningen med livet, mobbning, civilkurage, bekräftelse, mänskliga egenskaper, etiska frågor, moraliskt engagemang, organdonation, abort, eutanasi, etik inom vård samt människovärde.
Diesel l

svea ekonomi parkering
microsoft word student gratis
frame a picture
ögonläkare märsta
recruiting abbreviation

Digitala läromedel Religion för gymnasieskolan NE.se

Förenklat kan man säga att en livsåskådning består av tre delar: etik, verklighetsuppfattning och grundhållning. Värdegrunden handlar bland annat om hur du som arbetar inom vård- och omsorg kommunicerar respektfullt och möjliggör patientens delaktighet och självbestämmande, samt tar hänsyn till patientens integritet [2,3]. Att kommunicera respektfullt är ditt ansvar och du har även ett ansvar att reflektera över din värdegrund och hur den uttrycks. Det betyder att medan moral är någonting vi gör, så är etik det vi tänker på före, under tiden eller efteråt.