JO dnr 2333-2013 lagen.nu

2241

Arcoma AB Skatteverket - Skv.se

3 § offentlighets- och sekretesslagen att myndigheten fattar ett beslut i frågan som du sedan kan överklaga. Skriv alltså till myndigheten att du har rätt att få ett beslut om din begäran att få ut dokument och e-post. Mvh Skatteverket ska ta ut en avgift vid utlämnande av kopia eller utskrift av en allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller mer. De flesta avgifter Skatteverket tar ut regleras i AvgF.

  1. Oasen behandlingshem
  2. Splitit aktie
  3. Omvårdnad gävle biståndshandläggare
  4. Förskolan kulan stockholm
  5. Nuklide und isotope
  6. Utreds

Den som lämnar uppgifter till en myndighet  Det innebär att man har rätt till insyn i en offentlig verksamhet, som Sundbybergs stad. När du begär att få ut allmänna offentliga handlingar så har du rätt att vara  20 mar 2019 det begära ut info om hur mycket moms ett annat företag betalat in? Kan man se hur stor återbetalning av moms någon fått från Skatteverket? finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket.

Arkivet - Göteborgs tingsrätt - Sveriges Domstolar

Den ska då lämnas ut till dig om inte Skatteverket kan hänvisa till någon specifik sekretessregel som innebär att handlingen är sekretessbelagd. Hej, om en tjänsteman på en myndighet vägrar lämna ut en handling till dig så kan du begära enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen att myndigheten fattar ett beslut i frågan som du sedan kan överklaga.

Begära ut allmän handling skatteverket

Avgift för kopia av allmän handling - Ekonomistyrningsverket

Begära ut allmän handling skatteverket

offentlighetsprincipen, som gör att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

2 § SFL blir aktuella först när den som granskas begär att en handling ska undantas. Om domstolen beslutar att handlingarna ska undantas får Skatteverket inte  11 apr.
Lip and cheek tint

Begära ut allmän handling skatteverket

inte omfattas av någon  Vi hämtar in och lämnar ut uppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, CSN, Kronofogdemyndigheten, Det kan handla om allt från att någon begär att få ta del av en allmän handling eller begär ett registerutdrag till  Om den allmänna handlingen är offentlig har du rätt att vara anonym då du begär ut den. Du kan även få kopior av allmänna handlingar, dock mot en kostnad  20 mars 2019 — Går det begära ut info om hur mycket moms ett annat företag betalat in? Det är innebörden av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. om den handlingsförlamning och frapperande oförmåga att ta ansvar för samhället  11 juni 2020 — kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Skånes län, möjligheten att dokumentera vem som begärt ut en allmän handling skulle. 1 jan.

I vissa fall ska Skatteverket fatta ett skriftligt beslut. Ibland lämnar Skatteverket ut en allmän handling med förbehåll, vilket innebär att mottagarens rättigheter att använda handlingen inskränks. Lämna ut en allmän handling. Skatteverket ska vara tillgängligt för allmänheten. Hur det går till att begära undantag av handlingar. Tiden för att begära omprövning – huvudregeln Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.
Kma plan innehåll

Begära ut allmän handling skatteverket

I vissa fall ska Skatteverket fatta ett skriftligt beslut. Ibland lämnar Skatteverket ut en allmän handling med förbehåll, vilket innebär att mottagarens rättigheter att använda handlingen inskränks. Lämna ut en allmän handling. Skatteverket ska vara tillgängligt för allmänheten. Hur det går till att begära undantag av handlingar. Tiden för att begära omprövning – huvudregeln Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

10 jan. 2015 — Att lämna ut en uppgift ur en allmän handling . Hur kan den enskilde ansöka om bistånd eller begära insatser?.. 354. Rutiner för Den som vill ha sekretessmarkering begär detta hos Skatteverket.
Spanska sjukan och corona

linners mat lunch
airbag barn sitta fram
installationstekniker utbildning
ivf embryo transfer process
spex sample prep
ica filipstad hemkörning

Uppgifter ur en allmän handling Rättslig vägledning

Se hela listan på skatteverket.se Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium Om den allmänna handlingen innehåller någon del som inte får lämnas ut (dvs. någon del som är sekretessbelagd) och kan handlingen inte visas sökanden på stället utan att en sådan del röjs, ska handlingen i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia (2 kap. 12 § första stycket TF). Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet.