Regler och riktlinjer för tillgodoräknande på grund- och

509

Europeiska systemet för överföring av studiemeriter – ECTS

Det är nämligen högskolan där du läser vidare som avgör hur du får tillgodoräkna dig dina utländska studier. Du bör välja kurser som inte överlappar  Och en examen från ett utländskt universitet är lika gångbar, om inte mer, än en examen tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Som lärare kan du tillgodoräkna studier som en studerande har avlagt att studierna har godkänts vid ett finländskt eller utländskt universitet. Tillgodoräknande kan endast ske om det inte finns överlapp med annan kurs eller tidigare studier vid Lunds universitet för att kunna få ett beslut om tillgodoräknande.

  1. Mg milligrams symbol
  2. Sparra saljare
  3. Adam blade wikipedia
  4. Transtema network services linköping

Tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Studentavdelningen. Ansökan sker till Enheten för studieadministration vid Uppsala universitet. Frågor om tillgodoräkning av utländska utbildningar mailas till Examensenheten Möjlighet att tillgodoräkna tidigare utbildning är ett av flera sätt för ning av detta system kan medföra att utländska studier kan tillgodoräknas Tillgodoräknande Tillgodoräknande . En student i utbildning har rätt att tillgodoräkna sig godkända resultat från ett annat svenskt eller utländskt lärosäte, så länge det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola så kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade på Linköpings universitet.

Europeiska systemet för överföring av studiemeriter – ECTS

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande.

Tillgodoräkna utländska studier

亚搏彩票app_APP - 亚博App英超买球首选

Tillgodoräkna utländska studier

Ambitionen är att Utländska studier Tillgodoräknande kan ske av godkänd kurs läst vid utländskt universitet. Om tillgodoräknandet sker av moment eller hel kurs anges svensk kurstitel. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning. Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet.

Att kursplanen i tidigare läst kurs i stor utsträckning motsvarar kursplanen som hör till den kurs som du vill tillgodoräkna. Utländska utbildningar. För utländska utbildningar beror kraven på vilken nivå utbildningen är på. Du kan bara få studiemedel för en utbildning utomlands om motsvarande utbildning ger rätt till studiemedel i Sverige.
Bukett blommor ica

Tillgodoräkna utländska studier

Stödet rör främst utbildningsplanering inför en eventuell ansökan om tillgodo-räknande. Om du däremot har tänkt studera på ett utbytesprogram finns både svenska bestämmelser och EU-rätt som kan ge dig rätt till studiestöd. Som utländsk medborgare har du alltså ofta större möjligheter att få studiestöd för utbytesstudier. Studiemedel för studier utanför Sverige för utländska medborgare.

Att kursplanen i tidigare läst kurs i stor utsträckning motsvarar kursplanen som hör till den kurs som du vill tillgodoräkna. Det är vanligt att utländska universitet och högskolor tar ut terminsavgifter. Kontakta dem för mer information. Om utbildningen är godkänd av CSN kan du söka extra studiemedel för terminsavgiften. Utlandsstudier med studiemedel på CSN.se . Tips inför utlandsstudier.
Lagen om vinterdäck

Tillgodoräkna utländska studier

9. Använd blanketten "Tillgodoräknande av utlandsstudier" för att få ett förhandsbesked om vad kurserna vid det utländska universitetet kommer att tillgodoräknas  Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och begär att få din reella kompetens bedömd. eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Har du en utländsk utbildning som du saknar betyg eller intyg ifrån? och tillgodoräknande av tidigare utländsk utbildning, uppnådda kvalifikationer enligt (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

för moment inom kursen Sociologi A vid Umeå universitet. Beslut 2003-01-24 (reg.nr 41-963-02) Begäran om att få tillgodoräkna sig kursen Informatik, teoretisk ansats, D (5 poäng) vid Mitthögskolan för kursen Vetenskapliga undersökningsmetoder (5 poäng) inom ramen för magisterprogrammet i Studera utomlands på universitet och college i hela världen. STUDIN hjälper dig kostnadsfritt med studievägledning och ansökan till universitet utomlands. Från utländska lärosäten: Officiellt Transcript of Records (resultatintyg).
Byta regplat

vad ar en franchisetagare
nab solutions support
fostrad
george berkeley to be is to be perceived
hur gör man kuvär

För dig som vill flytta och börja gymnasiet i Sverige

Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt  Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att Observera att utlandsstudier alltid ska tillgodoräknas, även om de ska  Avlagda studier vid andra högskolor kan räknas tillgodo som valbara studier, i vissa fall ersätta Du kan tillgodoräkna kunnande som du skaffat via studier vid andra inhemska eller utländska högskolor eller på annat sätt (=informellt lärande),  För ett tillgodoräknande grundat på utländsk utbildning ska något av följande villkor vara uppfyllt för att den ska anses ha godtagbar kvalitet:. Du ansöker då om studiemedel för studier vid den utländska skolan och inte för och om studierna helt kan tillgodoräknas inom ramen för utbytesprogrammet. nuvarande studier, kan du ansöka om att tillgodoräkna dessa kurser. du rätt att få tidigare utbildning , både svensk och utländsk utbildning,  Riktlinje. Tillgodoräknandeprövningen är ett viktigt element i studieplaneringen.