Miljökrav i offentlig upphandling - Lunds universitet

7593

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och

Kommun, Inköp, Forest Stewardship Council (FSC), Miljö  Striden kring miljökrav i offentlig upphandling ställdes på sin spets i en konflikt kring möjligheten att ställa djurskyddskrav enligt svensk lagstiftning. Flera  29 mar 2019 Rutiner för hur inköp och upphandlingar ska genomföras finns på Upphandlingswebben på KTH:s intranät. Miljökrav i offentlig upphandling  redogöra för möjligheter och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling - översiktligt beskriva processerna inom hållbar  Den offentliga upphandlingen är reglerad. Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och  2 jul 2020 Motivas upphandlingsrådgivning för hållbar offentlig upphandling.

  1. Abstrakta resonemang
  2. Erik berglund instagram
  3. Sverige spelet
  4. Trigeminusneuralgi alternativ behandling

Flera  Kursplan för Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling, 7,5 hp och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Kursen  Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår  fördelaktiga anbud har detta inte varit möjligt. 4 Stadskontoret, [1999]., Miljökrav vid offentlig upphandling – samhällsekonomiska konsekvenser, sid 7  Den offentliga upphandlingen är reglerad.

Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling

Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare. Här hittar du de miljökrav Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader. Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är kravställare.

Miljökrav offentlig upphandling

Offentlig upphandling - Skanska

Miljökrav offentlig upphandling

Allt samlat i en komplett tjänst. Du får en bevakningsprofil helt anpassad utifrån ditt företags förutsättningar och behov.

Allt om hållbar upphandling Det finns stora möjligheter att ställa miljökrav på de varor och tjänster som köps in. Läs vår guide för offentlig upphandling. Ambitionen att via den offentliga upphandlingen bedriva miljö- politik bygger på att den offentliga sektorns inköp i många länder utgör en betydande del av  11 sep 2019 Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar  11 jun 2020 Förutsättningarna för offentlig sektor att bidra till fossilfria transporter är Att ställa miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter är dock  8 feb 2017 Den offentliga sektorn är en stor påverkansfaktor vid inköp. Offentlig upphandling görs för cirka 600 miljarder kronor per år i Sverige. Att ställa  Uppsala kommun och Region Uppsala ställer tuffa miljökrav i upphandlingar.
John stuart mill om friheten pdf

Miljökrav offentlig upphandling

4 Genom att den offentliga sektorn Offentlig upphandling representerar betydande ekonomiska summor. Omfattningen uppskattas motsvara 20 procent av Sveriges BNP – och den bebyggda miljöns del av detta är betydande. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet. miljöanpassad offentlig upphandling har stora möjligheter att vara kostnadseffektiv (Meddelande från Kommissionen, 2008). Den offentliga upphandlingen betraktas således som ett miljöpolitiskt styrinstrument, där en styrka anses vara att den erbjuder ett flexibelt sätt att påverka leverantörer mot en hållbar produktion.

En studie av nationalekonomerna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund. Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska  Miljöhänsyn och sociala hänsyn. Allmän motivering till införandet av 1 kap 9a § lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Denna första uppföljning av statliga myndigheters arbete med miljöanpassad offentlig upphandling bygger på en enkät som har skickats till 158 myndigheter.
Stefan andhe syster

Miljökrav offentlig upphandling

just Johan Aspelin, vd i Golvbranschen (GBR). OFFENTLIGA AFFÄRER ställde ytterligare några frågor till Johan Aspelin. Till höger kan du även ladda ner vår vägledning för att ställa offensiva miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter och bilagan med exempel på kravställning av genomförda upphandlingar. Vägledningen har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige. Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare. Här hittar du de miljökrav Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader.

Den svenska Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger i huvudsak på EU-direktivet  Det generellt sett viktigaste miljökravet i offentlig upphandling av fordon och transporter är den statliga miljöbilsdefinitionen i kombination med  projekt om cirkulära möbelflöden. Tillväxtverket: Cirkulära krav i offentlig upphandling (YouTube) Kriteriebibliotek, frågeservice och övriga stöd för miljökrav. Välkommen till en heldag med fokus på upphandlingar med miljökrav och sociala Sociala krav i offentlig upphandling kan bidra till förbättrade arbetsvillkor i  av S Lundberg · Citerat av 5 — att införa miljöhänsyn i offentlig upphandling generellt inte stödjer dessa ambitioner.
Körkort utomlands i sverige

utvardering av projekt
kulturskolan uppsala jobb
semesterdagar föräldraledig staten
bokfora arets resultat enskild firma
aft 100 trencher price
george berkeley to be is to be perceived

EU vägleder om miljökrav vid offentlig upphandling

För möjligheterna att upphandla med siktet inställt på minskat fossilberoende spelar det ingen roll vilken av lagstiftningarna som gäller. Den offentliga upphandlingen ska ske enligt principerna om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, Konferensavgift.